„Razem przed siebie”

„Razem przed siebie” to kampania zainaugurowana na Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Jej ideą jest oswajanie z problematyką otępień oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji osób żyjących z otępieniem.

Otępienie to medyczna nazwa tzw. demencji. Otępienie jest chorobą mózgu. Zwykle kojarzy się zaburzeniami pamięci. Ale tak naprawdę to szereg objawów związanych z zaburzeniem różnych funkcji poznawczych. Oprócz pamięci zaliczamy do nich takie umiejętności jak:

  • myślenie,
  • orientację,
  • rozumienie,
  • liczenie,
  • zdolność uczenia się
  • oraz sprawność językową.

Dodatkowo, u osób z otępieniem często obserwujemy obniżenie kontroli emocji i impulsów czy zaburzenia zachowania oraz motywacji.

Otępienie najczęściej kojarzy nam się z procesem starzenia się. Rzeczywiście – częstość rozpoznawania otępień wyraźnie wzrasta z wiekiem. Po osiągnięciu 65 roku życia wynosi ona około 5%, a powyżej 80 sięga nawet 20%. Należy jednak podkreślić, że otępienie nie jest naturalną częścią procesu starzenia się. Jest to choroba. I jak każdą inną chorobę otępienie należy diagnozować i leczyć. 

Najczęstszą przyczyną otępień jest choroba Alzheimera. Jednak oprócz niej wyróżniamy również inne rodzaje otępienia: otępienie naczyniopochodne, otępienie z ciałami Lewy’ego, otępienie czołowo-skroniowe czy otępienie mieszane. Każdy rodzaj wiąże się z nieco innym charakterem objawów i nieco innym leczeniem.

Warto też podkreślić, że na otępienie mogą zachorować osoby młodsze, przed 65 rokiem życia. W takim przypadku mówimy o otępieniu o wczesnym początku. To rzadsza postać otępienia, niemniej jednak obecna w naszym społeczeństwie. Dlatego objawów pojawiających się u osób młodszych nie możemy bagatelizować.

Otępienie to choroba przewlekła, która postępuje w indywidualnym tempie. Z biegiem czasu wykonywanie podstawowych, codziennych czynności staje się dla osoby coraz trudniejsze. Dlatego też niezbędna staje się pomoc innych osób.