Oddziały

Izba przyjęć

telefon: 71 389 71 13 wew. 204 (całodobowa)

Procedura przyjęcia do Szpitala:
Izba przyjęć jest punktem przyjęć pacjentów zgłaszających się do szpitala, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego.Podczas rejestracji osoby zgłaszającej się do szpitala izba sprawdza, czy posiada uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.


Pacjenci zgłaszający się do przyjęcia powinni posiadać: skierowanie do szpitala z dokładnym wywiadem o stanie zdrowia, dowód tożsamości, książeczkę ubezpieczeniową – lub inny dokument stwierdzający prawo do bezpłatnego leczenia. Na oddziały sądowe pacjenci przyjmowani są na podstawie prawomocnego postanowienia sądu. Pacjenci przyjmowani do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przyjmowani są na podstawie skierowania do ZOL-u, zgodnie z listą oczekujących, po wcześniejszym ustaleniu terminu z kierownikiem ZOL.

Wzór skierowania zgodny z rozporządzeniem MZ z dnia 13.07.2012 TUTAJ

Oddział I – Całodobowy oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla dorosłych

Ordynator: Jan Kubisz

Telefony wewnętrzne:

Dyżurka parter – 335
Dyżurka piętro – 413
Pracownik socjalny – 420

Oddział II – Odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży

Ordynator: Norbert Sabatowski

Ordynator – 431
Dyżurka parter – 432
Dyżurka piętro – 433
Pracownik socjalny – 435

Oddział III – Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży

Ordynator: Piotr Szylko

Telefony wewnętrzne:

Ordynator – 389
Dyżurka parter – 260
Dyżurka piętro – 248
Pracownik socjalny – 700 lub 430

Oddział IV budynek nr 6 – Oddział psychiatrii sądowej

Ordynator: Jadwiga Misterkiewicz

Telefony wewnętrzne:

Dyżurka lekarska – 430
Dyżurka parter – 424
Dyżurka piętro – 426
Pracownik socjalny – 430

Oddział IV budynek nr 9 – Oddział psychiatrii sądowej

Ordynator: Jadwiga Misterkiewicz

Telefony wewnętrzne:

Dyżurka lekarska – 222
Dyżurka parter – 233
Dyżurka piętro – 252
Pracownik socjalny – 405

Oddział V – Całodobowy oddział ogólny – odcinek męski

Ordynator: Jacek Kacalak

Telefony wewnętrzne:

Dyżurka lekarska – 306
Dyżurka parter – 255
Dyżurka piętro – 348
Pracownik socjalny – 391

Oddział VI – Całodobowy oddział ogólny – odcinek żeński

Ordynator: Jacek Kacalak

Telefony wewnętrzne:

Ordynator – 211
Dyżurka parter – 214
Dyżurka piętro – 213
Pracownik socjalny – 401

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy – budynek 18

Kierownik: Halina Zdral

Telefony wewnętrzne:

Kierownik – 415
Lekarz Asystent – Piotr Łużny 383
Dyżurka parter – 383
Dyżurka piętro – 404

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy – budynek 19

Kierownik: Halina Zdral

Telefony wewnętrzne:

Kierownik – 271
Kierownik tel. kom. – 882 707 352

Dyżurka parter – 354
Dyżurka piętro – 381

Komplet dokumentów potrzebnych do przyjęcia do ZOL znajdziesz TUTAJ