Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19

Wartość całkowita projektu: 91 200 000,00 PLN.
Wkład Funduszu Europejskiego: 91 200 000,00 PLN.

Wartość projektu przyznana dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu wynosi 733 252,83 PLN stanowiącej 100% wydatków kwalifikowanych. Projekt realizowany będzie przez Partnerów:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
2. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu;
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy;
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu;
5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu;
6. Specjalistyczny Szpital im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu;
7. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu;
8. Pogotowie Ratunkowe w Legnicy;
9. Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu;
10. Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu;
11. Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze;
12. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu;
13. Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze;
14. Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu;
15. Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o. w Sokołowsku;
16. Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu;
17. Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. we Wrocławiu;
18. Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu;
19. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu;
20. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu;
21. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi;
22. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze;
23. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu;
24. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;
25. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa dolnośląskiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 oraz stworzenie odpowiedniej bazy sprzętowej przeznaczonej do wykorzystanych w czasie przyszłych zdarzeń epidemiologicznych w zakresie chorób zakaźnych jak i zakresie normalnego funkcjonowania podmiotów leczniczych po pandemii.

Projekt obejmuje:

1. Zakup i wyposażenie karetek pogotowia ratunkowego i ambulansów;
2. Zakup niezbędnej aparatury medycznej, laboratoryjnej i diagnostycznej;
3. Zakup odczynników oraz materiałów medycznych ( w tym testów w kierunku COVID-19);
4. Zakup środków ochrony indywidualnej;
5. Zakup urządzeń do dezynfekcji;
6. Zakup środków do dezynfekcji;
7. Zakup środków farmaceutycznych;
8. Przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo-budowlanych;
9. Działania informacyjno – promocyjne.

Planowana data zakończenia inwestycji: czerwiec 2021