Fundusze europejskie

Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu
w związku z pojawieniem się COVID-19

Modernizacja energetyczna 9 budynków
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Lubiążu

Wyniki postępowań poniżej 30.000 EURO

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.