RZECZNIK PRAW PACJENTA

RZECZNIK PRAW PACJENTA

SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

  Danuta Rucińska

Z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego można się kontaktować:
– osobiście:

  1. w gabinecie Rzecznika – w budynku administracji na I piętrze
  2. w oddziałach – podczas wizyty Rzecznika.

– telefonicznie:  664 026 257 w godz.7.30 -15.30

– pisemnie: e-mail: d.rucinska@rpp.gov.pl lub na adres: Danuta Rucińska Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, Departament ds. Zdrowia Psychicznego, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa.

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

  • Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego
  • Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
  • Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta
  • Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta,

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

Bezpłatna Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800-190-590

czynna pn – pt  8.00 do 18.00                     

www.rpp.gov.pl

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Administratorem danych osobowych przekazanych Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie ul. Młynarska 46. Szczegółowe informacje o zasadach ochrony danych osobowych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta są dostępne na tablicach informacyjnych szpitala oraz u Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.