Ochrona danych osobowych

Informacje o ochronie danych osobowych zawarte są w Biuletynie Informacji Publicznej szpitala.