Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Zadanie pn. „Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2” jest dofinasowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Ministerstwa Zdrowia.

Wartość dofinansowania to: 4 750 000 zł
Całkowita wartość zadania to: 6 033 520 zł

Realizacja zadania polega na adaptacji budynku nr 10 pod potrzeby kwarantanny (izolacji) i selekcji triage w związku z COVID 19, dla potrzeb młodzieży leczonej w Szpitalu, związanych
z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.