IV edycja programu stypendialnego.

❗️RUSZYŁA CZWARTA EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW ▪️PIELĘGNIARSTWA, ▪️POŁOŻNICTWA ▪️RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ❗️

?Stypendium w wysokości 1500 zł miesięcznie jest przyznawanie na okres jednego roku akademickiego. Termin składania wniosków trwa od 3 do 28 października 2022 r.

?Program stypendialny zakłada przyznawanie stypendium studentowi III roku, który:

▪️nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium;

▪️nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium;

▪️uzyskał średnią ocen na poziomie co najmniej 4,0;

▪️podejmie pracę w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie, przez okres co najmniej 3 lat.

@Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

@Dolnośląskie Zdrowie