Kontakt

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu
ul. Mickiewicza 1, Lubiąż, 56 – 100 Wołów

e-mail:
lubszpital@onet.pl
sekretariat@lubszpital.pl

ePUAP:
/szpital_Lubiaz/SkrytkaESP

KRS: 0000021792
NIP: 9880133033
REGON: 000294800

Konto główne szpitala
BS Żmigród O/Wołów
41 9598 0007 0200 3822 2002 0001

Konto depozytowe – depozyty pacjentów
BS Żmigród O/Wołów
84 9598 0007 0200 3822 2002 0003

Ważniejsze telefony:

Dyrektor Szpitala: 71 389 71 13 wew. 315
Sekretariat: 71 389 71 13 wew. 315 (czynny 7:00 – 14:35)
Izba Przyjęć: 71 389 71 13 wew. 204 (czynna całą dobę)

Pozostałe numery telefonów do centrali:

71 389 73 11
71 389 71 09
71 389 73 19
71 389 74 72
71 319 08 34
71 319 06 86
71 319 51 92

Po każdym wybraniu numeru telefonu usłyszą Państwo zapowiedź, po niej należy wybrać nr wewnętrzny, który podany jest poniżej bądź poczekać na połączenie z operatorem.

Numery telefonów wewnętrznych do komórek

 1. Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacyjno – Ekonomicznych wew. 361
 2. Naczelna Pielęgniarka wew. 360/232
 3. Główny Księgowy wew. 240
 4. Izba przyjęć wew. 204
 5. Oddz I – całodobowy oddział psychiatryczny sądowy o wzmocnionym zabezpieczeniu wew. 335
 6. Oddz II – oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży wew. 432
 7. Oddz III – oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży wew. 260
 8. Oddz IV – oddział psychiatrii sądowej (budynek nr 6 i nr 9) wew. 233/424
 9. Oddz V – całodobowy oddział psychiatryczny ogólny wew. 255
 10. Oddz VI – całodobowy oddział psychiatryczny ogólny wew. 214
 11. ZOL C – Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (budynek nr 18 i nr 19) wew. 354/383
 12. Poradnia Zdrowia Psychicznego wew. 277
 13. Pracownia Analityki Medycznej wew. 385
 14. Pracownia EKG i EEG wew. 283
 15. Dział Statystyki i Rozliczeń wew. 310
 16. Dział Farmacji Szpitalnej wew. 321
 17. Pracownia Arteterapii wew. 416
 18. Klub Pacjenta wew. 344
 19. Kostnica wew. 311
 20. Pielęgniarka – Specjalista ds. Epidemiologii wew. 233
 21. Dział Finansowo – Księgowy wew. 301
 22. Sekcja Administracyjno – Gospodarcza wew. 373
 23. Warsztaty Konserwacyjne wew. 313
 24. Sekcja Energetyczna wew. 229
 25. Sekcja Służby Pracowniczej wew. 217
 26. Sekretariatwew. 315
 27. Składnica Akt wew. 223
 28. ds. BHP wew. 369
 29. ds. p. poż. wew. 245
 30. ds. obrony cywilnejwew. 245
 31. ds. informatyki wew. 259
 32. pełnomocnik ds. informacji niejawnych wew. 315
 33. radca prawny wew. 363
 34. kapelan
 35. dietetyk wew. 346