Kampania promująca zawody medyczne

W związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Kampanii społecznej promującej
w social mediach zawody medyczne: pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, umieszczamy na naszej stronie  spot kampanii.

Spot promujący kampanię.

Kampania prowadzona jest także w mediach społecznościowych. Znajdziesz ją pod poniższymi linkami.

Facebook.

Instagram.

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.