A A A

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu

Kontakt

Strona główna     Historia    Prawa pacjenta     Oddziały    Struktura    Usługi medyczne    Galeria     Ogłoszenia     Zamówienia publiczne     Fundusze Europejskie
Inspektor Ochrony Danych Osobowych


Struktura organizacyjna

1.    Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą:

1)   Przedsiębiorstwo o nazwie: Szpital Psychiatryczny, w skład którego wchodzą:

a)   Izba Przyjęć;
b)   Oddziały:

- I Całodobowy oddział psychiatryczny sądowy o wzmocnionym zabezpieczeniu;

- II Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży;

- III Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży;

- IV Oddział psychiatrii sądowej;

- V Całodobowy oddział psychiatryczny ogólny;

- VI Całodobowy oddział psychiatryczny ogólny;

c)    Dział Statystyki i Rozliczeń;
d)   Dział Farmacji  Szpitalnej
e)    Pracownia Arteterapii;
f)     Klub Pacjenta;
g)   Kostnica,

2)   Przedsiębiorstwo o nazwie: Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy z całodobowymi oddziałami,

3)   Przedsiębiorstwo o nazwie: Ambulatorium i Diagnostyka, w skład którego wchodzą:

a)   Specjalistyczna Poradnia Zdrowia Psychicznego;
b)   Pracownia analityki medycznej;
c)    Pracownia elektrokardiologii.

2.    Obsługę administracyjną, techniczną i ekonomiczną, przedsiębiorstw Zakładu prowadzi Pion Administracyjno – Ekonomiczny, który tworzą następujące komórki działalności niemedycznej Zakładu:

1)   Dział Administracyjno – Techniczny. Dział ten składa się z:
a)   Sekcji Administracyjno – Gospodarczej;
b)   Warsztatów Konserwacyjnych;
c)    Sekcji Energetycznej,
2)   Dział Finansowo – Księgowy,
3)   Sekcja Służby Pracowniczej,
4)   Sekretariat,
5)   Składnica Akt,
6)   Samodzielne stanowiska do spraw: bhp, przeciwpożarowych, obrony cywilnej, informatyki, radca prawny, kapelan, dietetyk.