A A A

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu

Kontakt
Strona główna     Historia    Prawa pacjenta     Oddziały    Struktura     Usługi medyczne    Galeria     Ogłoszenia     Zamówienia publiczne     Fundusze Europejskie
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Struktura organizacyjna

1.    Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą:
1)   Przedsiębiorstwo o nazwie: Szpital Psychiatryczny, w skład którego wchodzą:
a)   Izba Przyjęć;
b)   Oddziały:
-     I Całodobowy oddział psychiatryczny sądowy o wzmocnionym zabezpieczeniu;
-     II Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży;
-     III Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży;
-     IV Oddział psychiatrii sądowej;
-     V Całodobowy oddział psychiatryczny ogólny;
-     VI Całodobowy oddział psychiatryczny ogólny;
c)    Dział Statystyki i Rozliczeń;
d)   Dział Farmacji  Szpitalnej
e)    Pracownia Arteterapii;
f)     Klub Pacjenta;
g)   Kostnica,
2)   Przedsiębiorstwo o nazwie: Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy z całodobowymi oddziałami,
3)   Przedsiębiorstwo o nazwie: Ambulatorium i Diagnostyka, w skład którego wchodzą:
a)   Specjalistyczna Poradnia Zdrowia Psychicznego;
b)   Pracownia analityki medycznej;
c)    Pracownia elektrokardiologii.
2.    Obsługę administracyjną, techniczną i ekonomiczną, przedsiębiorstw Zakładu prowadzi Pion Administracyjno – Ekonomiczny, który tworzą następujące komórki działalności niemedycznej Zakładu:
1)   Dział Administracyjno – Techniczny. Dział ten składa się z:
a)   Sekcji Administracyjno – Gospodarczej;
b)   Warsztatów Konserwacyjnych;
c)    Sekcji Energetycznej,
2)   Dział Finansowo – Księgowy,
3)   Sekcja Służby Pracowniczej,
4)   Sekretariat,
5)   Składnica Akt,
6)   Samodzielne stanowiska do spraw: bhp, przeciwpożarowych, obrony cywilnej, informatyki, radca prawny, kapelan, dietetyk.