A A A

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu

Kontakt
Strona główna     Historia    Prawa pacjenta     Oddziały    Struktura     Usługi medyczne    Galeria     Ogłoszenia     Zamówienia publiczne     Fundusze Europejskie     Rzecznik Prasowy Szpitala

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu
ul. Mickiewicza 1, Lubiąż, 56 – 100 Wołów

centrala telefoniczna: 71 3897113, 71 3897109
                           fax: 71 3897499
   e-mail:
    lubszpital@onet.pl
    sekretariat@lubszpital.pl

   
    www.lubszpital.pl
   Ważniejsze telefony:
    Dyrektor Szpitala 71 389 71 13 wew. 315


   Sekretariat   71 389 71 13 wew. 315 (czynny 7 - 1435)
   Izba Przyjęć 71 389 71 13 wew. 204 (czynna całą dobę)   


Konto główne szpitala

BS Żmigród O/Wołów
41 9598 0007 0200 3822 2002 0001Konto depozytowe - depozyty pacjentów

BS Żmigród O/Wołów
84 9598 0007 0200 3822 2002 0003


Telefony wewnętrzne do komórek:

1. Dyrektor Szpitala wew. 216 / 370
2. Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacyjno Ekonomicznych wew. 361
3. Naczelna Pielęgniarka wew. 360 / 232
4. Główny Księgowy wew. 240
Pion Leczniczy:
5. Izba Przyjęć wew. 204
6. Oddz I - całodobowy oddział psychiatryczny sądowy o wzmocnionym zabezpieczeniu wew. 335
7. Oddz II - oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży wew. 432
8. Oddz III - oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży wew. 260
9. Oddz IV - oddział psychiatrii sądowej (budynek nr 6 i nr 9) wew. 233 / 424
10. Oddz V - całodobowy oddział psychiatryczny ogólny wew. 255
11. Oddz VI - całodobowy oddział psychiatryczny ogólny wew. 214
12. ZOL C - Zakład Opiekuńczo - Leczniczy (budynek nr 18 i nr 19) wew. 354 / 383
13. Poradnia Zdrowia Psychicznego wew. 277
14. Pracownia Analityki Medycznej wew. 385
15. Pracownia EKG i EEG wew. 283
16. Dział Statystyki i Rozliczeń wew. 310
17. Dział Farmacji Szpitalnej wew. 321
18. Pracownia Arteterapii wew. 416
19. Klub Pacjenta wew. 344
20. Kostnica wew. 311
21. Pielęgniarka - Specjalista ds. Epidemiologii wew. 233
Pion Administracyjno – Ekonomiczny:
22. Dział Finansowo - Księgowy wew. 301
23. Dział Administracyjno - Techniczny, w którego skład wchodzą:
   A. Sekcja Administracyjno - Gospodarcza wew. 373
   B. Warsztaty Konserwacyjne wew. 313
   C. Sekcja Energetyczna wew. 229
24. Sekcja Służby Pracowniczej wew. 217
25. Sekretariat wew. 315
26. Składnica Akt wew. 223
Samodzielne stanowiska pracy:
27. ds. BHP wew. 369
28. ds. p. poż. wew. 245
29. ds. obrony cywilnej wew. 245
30. ds. informatyki wew. 259
31. pełnomocnik ds. informacji niejawnych wew. 315
32. radca prawny wew. 363
33. kapelan
34. dietetyk wew. 346