A A A

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu


Kontakt
Strona główna     Historia    Prawa pacjenta     Oddziały    Struktura     Usługi medyczne    Galeria     Ogłoszenia     Zamówienia publiczne     Fundusze Europejskie
Inspektor Ochrony Danych Osobowych     Rzecznik Prasowy Szpitala


Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.Dofinansowanie projektu: 325 500, 26 zł

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w projekcie
„ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.:

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu z siedzibą 56-100 Lubiąż; ul. Adama Mickiewicza 1 otrzymało granty o łącznej wartości: 325 500, 26 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset zł / dwadzieścia sześć gr). Grant przeznaczony jest na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników (pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz personelu pomocniczego, którzy ze względów bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia-musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia. Środki finansowe przeznaczone są także na środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji dla personelu.