A A A

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu

Kontakt
Strona główna     Historia    Prawa pacjenta     Oddziały    Struktura     Usługi medyczne    Galeria     Ogłoszenia     Zamówienia publiczne     Fundusze Europejskie
Inspektor Ochrony Danych Osobowych     Rzecznik Prasowy Szpitala

Zabytkowy kompleks szpitalno - parkowy, powstał na przełomie lat 1902 - 1910 w systemie pawilonowym. Zaprojektowany przez architekta wrocławskiego Eduarda Blumnera. Plan kompleksu oparty jest na układzie centralnym. Większość budynków wzniesiona w oparciu o cztery projekty, rozmieszczonych symetrycznie względem osi. Szpital był podzielony na męską (lewa) i żeńską (prawa) stronę.